Landsskytterstevnet i Oppdal

Oppdal tilbyr en kompakt og sentrumsnær arena

Skytterlagene i Oppdal har arrangert tre Lansskytterstevner (1993, 2003 og 2013). Arrangementet har stor økonomisk betydning for næringslivet i Oppdal.

Med årene har det kommet flere potensielle arrangørsteder på banen. Det frivillige Skyttervesen diskuterer samtidig en mulig reduksjon i antall arrangementssteder for å sikre økonomien for disse. Dette betyr en betydelig skjerpet konkurranse om å få tildelt Landsskytterstevner.

ONF tok i 2017 initiativet til å opprette et prosjekt som skal synliggjøre Oppdal som potensielt arrangementssted for framtidige Landsskytterstevner. Målet er at Oppdal skal stå som arrangør innen 2023.

Prosjektgruppa består av:

Ola Røtvei, leder

Stein Mellemseter, sekretær

Arnt E. Gorset, Oppdal og Midtbygden Skytterlag

Arne Helgetun, Oppdal og Midtbygden Skytterlag

Torbjørn Horvli, Lønset Skytterlag

Trond Jære, Gauldal Skyttersamlag

Jan Kåre Husa, Oppdal kommune

Jan Myhre, ONF faggruppe handel og service

Inge Lauritzen, Oppdal kulturhus/Onf faggruppe reiseliv