Velkommen til Oppdal Næringsforening

FORMÅL

Oppdal Næringsforening er en medlemsorganisasjon med formål å styrke og videreutvikle næringslivet i Oppdal. Foreningen er partipolitisk uavhengig, men kan ta standpunkt i faglige, nærings- og samfunnspolitiske spørsmål.

Foreningen har som hovedoppgave:
– å fremme medlemmenes næringspolitiske interesser (overfor kommunen og sammen med kommunen overfor fylkeskommunale og statlige myndigheter)

PROSJEKTENE VI JOBBER MED