Brev til Trøndelag Fylkeskommune juni 2018:

 

NY Fylkesvei 512 – Nerskogsveien – NÅ!

 Rennebu Næringsforening og Oppdal Næringsforening står samlet i kravet om at Fylkesvei 512/Nerskogsveien må rustes opp NÅ. Veien er ifølge Statens Vegvesen en av de aller dårligste fylkesveiene i Trøndelag.

 Veien er selve livsnerven for Nerskogen, og trafikken er stadig økende. Den er viktig både for de fastboende, landbruket og for annen næringsutvikling. Nerskogen har blitt en av de viktigste og mest populære områdene for hyttebygging og er en av de

viktigste næringene i bygdesamfunnet. Det betyr at veiens beskaffenhet har stor betydning i forhold til bygging/oppføring av fritidsboliger og for de som eier fritidsboligene. Det er også en tragisk kjensgjerning at potensielle tomtekjøpere nå velger bort Nerskogen på grunn av veiens elendige forfatning.

På grunn av at det om våren er 6 tonns vei, kan det være helt umulig for tyngre kjøretøy å komme seg til og fra Nerskogen. Både landbruket og næringsdrivende har opplevd at transportører nekter å kjøre på veien. I tillegg er veien så dårlig på lengre strekninger at det medfører stor slitasje på alt av kjøretøy.

Det er hevdet at en må vente til at den kommende Natoøvelsen i høst er gjennomført, før det gjøres tiltak. Dette er vi uenige i. Fagpersoner i Statens Vegvesen sier at det første man MÅ gjøre er å utbedre stikkrennene, og dette kan gjennomføres helt uavhengig av Natoøvelsen.

Vi vet at ting tar tid så det er avgjørende at vedtak om utbedring gjøres raskt.
Vi forventer at Fylkeskommunen nå prioriterer utbedring av denne veien.

På vegne av Rennebu Næringsforening og Oppdal Næringsforening.

Ivar Langklopp                                                              Stein Mellemseter

Leder Rennebu Næringsforening                                 Leder. i ONF