Aksjonsplan

Vedtatt på generalforsamling 2017
ONF Aksjonsplan 2017-18
Aktivitet Tiltak Ansvar
1 Medlemspleie og rekruttering Medlemsmøter: Gjennomføres etter innspill fra Leder
(jfr. HP delmål 2.6.) faggrupper eller medlemmer
Medlemsrekruttering Faggrupper
Utarbeide egen nettside Leder
2 Næringspolitiske saker Aktuelle saker 2017-18: Hovedstyret
(jfr HP delmål 1.1.) E6 til Trondheim: Deltakelse i Vegforum Trøndelag  Hovedstyret
Jernbanetilbud: Dialog med NSB  Hovedstyret
Reguleringsplan Sentrum  Hovedstyret
3 Profilere ONF i media Aktuelle saker 2017-18: Leder
Ref. pkt. 1 Kommunereformen
(jfr. HP delmål 3.1.) Reguleringsplan Sentrum
Masterplanen
4 Masterplan – fra ord til handling Etablere fellsgodefinansiering Leder
(jfr. HP delmål 2.3. og 3.5.) Oppstart resterende utviklingsprosjekt SG
5 Initiere tiltak  Hovedstyret