Vegforum Trøndelag

inviterer til Vegkonferanse få uker før høstens Stortingsvalg. Vi skal snakke om veienes rolle i trøndersk verdiskaping og hvordan vi skal bygge og vedlikeholde veiene våre. Det nye Trøndelag fylke blir Norges nest største veieier. Kun Staten har flere meter vei. Vegforum utfordrer politikerne på deres veiambisjoner for et samlet Trøndelag.
Tid: 24. august 2017 kl. 11.00-16.00
Sted: Leangen Travbane

11.00 – 12.00
Registrering og lunch
12.00 – 12.10
Velkommen til Vegkonferansen 2017
v/ Leder i Vegforum Trøndelag, Roar Melum og konferansier Eli Arnstad
12.10 – 13.45
Hvordan få til et løft for Trønderske veier?
Tom Cato Karlsen, Statssekretær, Samferdselsdepartementet
Karianne Tung, medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen
Tomas Iver Hallem, Fylkesråd for Samferdsel og miljø, NTFK og medlem av arbeidsutvalget for fellesnemda for Trøndelag fylkeskommune
Gode fylkesveier er viktig for verdiskaping i Trøndelag
Ole Laurits Haugen, Ordfører, Hitra kommune
Amund Hellesø, ordfører Vikna og medlem av komite for samferdsel i Region Namdal
Mere og bedre vei for mindre penger
Johan Arnt Vatnan, Prosjektdirektør E6 Trøndelag, Nye veier AS
Øystein Syltern, Daglig leder Johs. J. Syltern
13.45 – 14.20
Pause med noe å bite i
14.20 – 16.00
Ambisjoner for vei i det nye Trøndelag – Hva mener politikerne?
Hvordan sikre midler til å vedlikeholde og videreutvikle veikapitalen i Trøndelag? Når og hvordan får vi tilfredsstillende standard på fylkesveiene? Er politikerne enige i Vegforum Trøndelags prioriteringer? Ledende politikere fra de ulike partier svarer. Deltagere: Pål Sture Nilsen (AP), Sivert Bjørnstad (FrP), Mari Holm Lønseth (H), Karin Bjørkhaug (KrF), Heidi Greni (SP), Lars Haltbrekken (SV) og Jon Gunnes (V)
Debattleder er Roger Rein, ansvarlig redaktør i avisen Innherred
Hvem får gul ledertrøye? Avslutning og vel hjem ved Roar Melum