Styremedlemmer

- Leder og nestleder velges av generalforsamling, styremedlemmene velges av faggruppene
Stein Mellemseter

Stein Mellemseter

Styreleder

Kjetil Mæhle

Kjetil Mæhle

Styremedlem (Faggruppe reiseliv)

Erik Sæther

Erik Sæther

Nestleder

Sivert Sæteren

Sivert Sæteren

Styremedlem (Faggruppe skifer)

Inger Anne Reinkind

Inger Anne Reinkind

Styremedlem (Faggruppe bygg og anlegg)

Morten Olsen

Morten Olsen

Styremedlem (Faggruppe handel og service)