Skisporets venner

Næringslivets spleiselag

Preparering av skiløyper i Oppdal har foregått siden først på 1990-tallet. Oppdal kommune hadde egen tråkkemaskin med ansatt fører fram til 2005. Da ble det inngått avtale om preparering med Snøhetta IL. Finansieringen har vært et spleiselag, der Oppdal kommune har vært største bidragsyter. Øvrige bidragsytere har vært Oppdal skysstasjon (tidligere Oppdal næringsforening) Skisporets Venner, Grøtsetra Skianlegg, Gjevilvassvegen, Grytdalsvegen, enkelte hytteforeninger og skolene i sentrum. Skisporets Venner er næringslivets spleiselag. Prosjektet ledes er Bjørn Ove Ansnes.

I 2015 ble det, sammen med Rennebu kommune, inngått ny avtale om preparering med Snøhetta IL som operatør. Det framgår av pkt. 7 i avtalen at det skal nedsettes en skiløypekomite for å prioritere bruken av midlene. Komiteen består av en representant fra følgende parter: Oppdal kommune, Rennebu kommune, Skisporets Venner, Oppdal Hytteforum, Nerskogen løypeforening og operatøren.

Stamløypenettet i Oppdal er på ca. 120 km. Løypene strekker seg fra Voraområdet i nordøst, via Oppdal sentrum til Grøtsetra. Fra Grøtsetra er det løyper i områdene Rauhovden, Festa, Gjevilvassdalen, Skarvatnet, Langtjønna og Porten. I tillegg er Kåsen Skianlegg, løypa ved skoleanleggene i sentrum og på Midtbygda en del av stamløypenettet. Storlidalen har et eget løypenett på ca. 60 km, fra Lønset skole til Tovatna. Løypenettet driftes av Lønset IL, med bidrag fra bl.a. Oppdal kommune og Storlidalen løypelag.

Fra og med 2017 har finansiering i all hovedsak skjedd via prosjekt Felleshodefinansiering.