Referat fra bransjemøte 13.3.19

Vedlagt følger power-pointpresentasjonene som ble vist frem fra Tor Harald Eriksen fra Miljøgjennvinning AS, Vidar Sagmyr fra Uropatruljen og Vegard Kilde fra byggesak, Oppdal kommune.

 

I tillegg til presentasjonene, ble det orientert kort om arbeidsgruppen for håndtering av næringsavfall med representanter fra Oppdal kommune, Trøndelag brann og redning, bransjegruppa for bygg og anlegg, landbruksnæringen og avfallsbransjen. Hensikten med gruppa er å spre informasjon og bidra til bedre håndtering av næringsavfall i Oppdal, samt å unngå forsøpling, koordinere opprydningsaksjoner og redusere /stanse ulovlig håndtering av avfall.

 

Videre ble det orientert om prosjektet Tett På: Oppdal, som er et prosjekt i regi av Skatteetaten. Formålet med Tett På: er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen. Et service-team ringer forbrukerne som har levert byggesøknad eller kjøpt bolig i aktuelle kommuner for å påvirke og dyktiggjøre dem til å ta informerte valg. Telefonsamtalen består av tips og veiledning om hvordan man kan undersøke om håndverkeren er seriøs. Åpne næringslivsdata (registre), kontrakt, faktura, betaling, fagbrev, referanser og HMS-kort er eksempler på tema som blir gjennomgått. De som blir oppringt får i tillegg tilsendt en e-post med utfyllende informasjon om hvordan de kan handle seriøs arbeidskraft. Oversikten over tiltakshavere får de fra kommunen, men dette er alle offentlige opplysninger. Tett På: er ingen tilsynsordning, men heller en informasjonskanal ut til tiltakshaverne med hensikt å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft.