Innspill til politikerne i Oppdal

 

Til politikerne i Oppdal

 

Oppdal 13. juni 2018

ANGÅENDE SALG AV OPPDAL EVERK

Oppdal Næringsforening representerer 135 bedrifter i Oppdal. Mange av våre medlemmer har betydelige løpende inntekter fra levering av varer og tjenester til Oppdal Everk. Dette utgjør ca. 10 millioner kroner pr. år og sammen med skatteinngang og ansattes forbruk i Oppdal blir bidraget til bygda over 20 mill. kroner årlig fra everket.

Vi ser med bekymring på situasjonen hvis Oppdal Everk blir solgt 100% til Trønderenergi. Dette vil utvilsomt føre til tapte inntekter for bedrifter i Oppdal og kan medføre tap av arbeidsplasser. Dette vil etter vår mening ikke oppveies av en evt. lavere nettleie. Vi har fått innspill fra medlemsbedrifter som bekrefter denne bekymringen.

Oppdal Everk har vært en pådriver for utvikling av både næringsliv og organisasjons-liv i Oppdal. Hvis Trønderenergi får overta hele eierposten i Oppdal Everk er vi redd dette vil bli merkbart i negativ retning for oppdalssamfunnet

Vi mener at vedtaket om salg av 49% av aksjene i Oppdal Everk kan være gunstig for bedriften, men vi ber samtidig politikerne ta hensyn til næringslivet i Oppdal og avslå salg av hele Oppdal Everk til Trønderenergi.

 

Med vennlig hilsen

Stein Mellemseter

Styreleder

Oppdal Næringsforening