Pir II AS

Innherredsveien 7

7014 Trondheim

Oppdal 10. januar 2018

 

Innspill til områdereguleringsplan for Oppdal sentrum

 

Oppdal Næringsforening har vært en aktiv part i utviklingen av nye Oppdal sentrum og ønsker derfor å gi noen synspunkter til områdereguleringsplanen på det nåværende stadiet. Vi er meget positive til tanken om et Innovasjonssenter i Oppdal sentrum. Vi forutsetter at formålet med et slikt senter er å skape mange nye arbeidsplasser.

 

Parkering

Oppdal er distriktets handelssentrum. For å kunne opprettholde denne posisjonen er det helt nødvendig med god tilgjengelighet og parkeringsmuligheter. Med tanke på at det bygges ca 100 nye hytter i Oppdal hvert år og at det er ønskelig med flere nyetableringer i sentrum er det viktig at spørsmålet rundt parkeringsplasser løses. Oppdal kommune vedtok i fjor vår å iverksette en parkeringsanalyse. Denne er dessverre ikke gjennomført. Den kunne gitt oss et nødvendig faktagrunnlag å fatte beslutninger på. Antall parkeringsplasser må økes i området ved etablering av Innovasjonssenteret.

 

Sentrumsgata

ONF har vært positiv til etableringen av ei sentrumsgate som setter de myke trafikantene i førersetet i Oppdal. Vi synes løsningen er blitt bra og at bebyggelse på tomtene BS14 og BS15 vil skape den intimiteten som er viktig for ei sentrumsgate. Vi stiller imidlertid spørsmål om det planlagte Innovasjonssenterets størrelse bryter med de opprinnelige planene slik at dette vil gå ut over miljøet i sentrumsgata og den åpenheten som det nye sentrumet innbyr til (folk ferdes til fots og lar bilen stå på en plass).

 

Ettersom ONF har sterke interesser i utviklingen av Oppdal sentrum ønsker vi gjerne å bli informert om det finnes ideer rundt utvidelse av allerede eksisterende parkeringsmuligheter, og om mulig hva som er bekreftet av nye arbeidsplasser i forbindelse med realisering av senteret.

 

 

Med vennlig hilsen

Oppdal Næringsforening

 

Stein Mellemseter

Styreleder