Formål Bygg og Anlegg

FORMÅL

Faggruppens formål er å synliggjøre at næringslivet i Oppdal dekker alle områdene innen bygg og anlegg. Et fellesskap som skal hindre handelslekkasjer til andre utenbygds aktører.

Faggruppen har også som hensikt å ivareta næringens interesser ovenfor politiske myndigheter og bli en betydelig maktfaktor opp mot beslutningstakerne og ellers invitere til samarbeid med henblikk på en positiv videreutvikling av bygg og anleggssektoren.

 

MEDLEMMER OG STYRE

Bygg & anlegg har nesten 30 medlemsbedrifter og

representere en omsetning på tilnærmet 400 mill.

Styret består av

Inger Anne Reinkind    leder    inger.anne.reinkind@nyinst.no

Kristoffer Kleven                        kristoffer@klevenbygg.no

Marta Berg                                   marta.berg@norgeshus.no

Stein Terje Myran                       Stein.terje.myran@rema.no

Stein Terje Tretli                         tretli@marion-eiendom.no

Aina Håker                                   aina.haker@comfort.no

 

AKTIVITETER

 Fra vårparten 2018 har bygg & anlegg vært representer på den nye hjemmesiden til Hyttetomta Oppdal & Rennebu – https://www.hyttetomta.no/leverandorer

I tillegg blir bygg & anlegg representert på Fjell og Fårikålfestivalen.

 Faggruppen jobber opp mot kommunen i de saker som engasjerer og berører medlemmene.

I 2018 har det vært fokus på

  • Håndtering av næringsavfall.
  • Erfaring fra bransjen i forhold til offentlige anskaffelser.
  • Tett på – hvordan velge seriøs arbeidskraft.