Finansiering av fellesgoder

- Fellesgoder Oppdal AS
Deltagende bedrifterÅrsrapport 2019

Fellesgoder

Det er definert fem tiltak som fellesgoder i Oppdal:

 1. Preparering av turløyper vinter                                   Faglig ansvar: Prosjekt skiløyper
 2. Tilrettelegging vandring og sykkel                            Faglig ansvar: Prosjekt sykkel og vandring
 3. Trivselstiltak i sentrum, Miljøprosjektet                    Faglig ansvar: Miljøprosjktet
 4. Vertskapsrollen, turistinfo, web, booking m.m.      Faglig ansvar: Visit Oppdal AS
 5. Felles markedsføring                                                     Faglig ansvar Visit Oppdal AS

Det er Faglig ansvarlig som prioriterer hvilke tiltak som skal gjennomføres innen hvert fagfelt.

Finansieringsmodell

Bidragsytere:

 • Næringslivet i Oppdal
 • Grunneiere som selger hyttetomter
 • Oppdal kommune

Det er utarbeidet en fordelingmodell som fastsetter andelen mellom disse bidragsyterne samt bidrag for hver enkelt bedrift som deltar i ordningen. Modellen bygger på nytteverdi for hver enkelt bransje og bedrift.

Organisering

Fellesgodefinansiering var fram til 2019 ivaretatt av et løpende prosjekt i ONF. Fra 2019 overtar Fellesgoder Oppdal AS ansvaret for gjennomføringen av tjenester finansiert gjennom fellesgodefinansiering. Styret i selskapet består av:

 • Stein Mellemseter, arbeidende styreleder (onf@oppdal.com)
 • Ola Røtvei, nestleder
 • Siri Mette Furnes, representant fra næringslivet (velges av ONF)
 • Bjørn Sætrom, representant fra grunneiere (velges av prosjekt Hyttetomta Oppdal & Rennebu)
 • Ordfører, representant fra Oppdal kommune

Daglig leder er Stein Mellemseter (onf@oppdal.com)

Selskapet har ansvaret for å kalle inn den avtalte kapitalen og fordele midlene til hvert enkelt fellesgodetiltak i tråd med Masterplanens intensjoner og målsetninger. Resultatene av tiltakene rapporteres årlig til bidragsyterne.