Bedrifter som bidrar til fellesgodefinansiering i Oppdal

- Avtaleperiode 2019-2021