Årsmelding 2018

VISIT OPPDAL

Visjon

Oppdal – verdifulle fjellopplevelser

Verdier

Raus – Ekte – Nyskapende

Identitet

Oppdal – Powered by Mountains

(aktiviteter og opplevelser i fjellet skal være det etterlatte inntrykket Oppdal ønsker å skape og dette skal bæres fram i tekst, bilder og visuell profil)

Målgrupper

1. Det lokale og regionale ferie og fritidsmarkedet

2. Det lokale og regionale kurs- og konferansemarkedet

3. Det internasjonale ferie- og fritidsmarkedet (Vi skal i første rekke bli enda sterkere i de markeder Oppdal er sterke i dag)

Organisasjon
Valgkomite til markedsrådet har bestått av Erik Sæther (leder), Stig Flatmo, Stein Terje Myran, Sivert Sæteren og Harald Halmøy.
Steinar Furnes ble ansatt som daglig leder i Visit Oppdal i 2019 i en 50% stilling.
Styret for Visit Oppdal har bestått av Inger Anne Reinkind (leder), Ståle Rian og Johan Veggen.
Markedsrådet består av Steinar Furnes, Inge Lauritzen, Terje Volden, Randi Siri Fjærli, Knut Sneve, Erik Sæther, Arve Tokle og Gunnveig Schønheyder.
Kristin Riise har ansvaret for nettside og sosiale medier. (Kry Kommunikasjon)
Markedsrådet
På grunn av ansettelse av daglig leder, så ble også, i samsvar med styret, færre møter i Markedsrådet. Det ble i 2019 avholdt 3 styremøter.
Turistkontoret
Lokaliseringen av turistkontoret er fremdeles i Postgården. Det fungerer godt, da det er enkelt å finne frem til og mange av aktivitetene vi har å by på starter her. I 2019 ble det en økning med besøk fra 2019, men for første gang ble det flere Tyskere enn Nordmenn som var innom Turistkontoret. Nederland på tredje plass. Vi ser at det er mye besøk her også på høsten, så ønsket er å ha turistverter litt utover høsten, så høsten blir ivaretatt av daglig leder. Kontoret hadde faste åpningstider fra 15.Juni til 15. September. Resten av året er det daglig leder som tar seg av mailer og telefoner.Turistvertene i 2019 var Astrid Forbregd, Ida Heggvold, Evelyn Bjørndalseter og Marit sandvik.
Markedsføring og salg.
Vi har gjennom høsten hatt en stor kampanje gående gjennom sosiale medier, som spisser seg mot langrenn og alpin (pakker). Mange fine bilder er blitt tatt av Martin Innerdal Dalen som er brukt i kampanjen. Vi har også sammen med Trøndelag reiseliv hatt en stor kampanje gående i Tyskland, noe som vi håper at det er derfor vi har hatt økende besøk fra Tyske gjester.
Vi har et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune vedrørende opplevelsesnæringene i Trøndelag. Alle medlemmer fikk tilbud om å være med i en workshop angående dette, og ca. 30 personer møtte opp. Dette følges opp.
Vi hadde 2 visningsturer i høst med utenlandske journalister, hvor en gruppe var med på moskussafari. Til og med National Geographig var her og filmet moskusen og med David Attenborough som kommentator.
Vi har vært med på en stor messe i Nederland + den største reiselivsmessen i Norge blant turoperatører fra hele verden, NTW (Norwegian Travel workshop)
Vi har også et samarbeid med Innovasjon Norge vedrørende alpinsatsing i Norge. Det er sammen med de andre alpinstedene i Norge. Vi skal være med på en satsing, finansiert av Innovasjon Norge, for å få flere av våre naboland (Danmark, Storbritania, Finland, Sverige) til å komme til Norge og forhåpentlig Oppdal. Vi jobber med å få flere turoperatører til Oppdal.
Til Våren håper vi at nye kart over turer og aktiviteter i Oppdal skal være klare. De gamle er fra 2012 så trengs en stor oppgradering. Dette i samarbeid med Oppdal kommune Sjur Vammervold og kristin Riise. Her må vi få til en finansiering for å få dette på plass.
Vi vil også oppgradere Oppdalsguiden og trykking av disse på 4 forskjellige språk.
Nytt av året er skibussen, et samarbeid mellom Visit Oppdal og drosjene.Skibussen startet å gå 3. juledag, og vil gå i julen og nyttårshelgen, helger utover samt vinterferie og påske.
Og en stor takk til Kristin Riise (Kry Kommunikasjon) som har vært veldig aktiv på sosiale medier, lagt ut masse flotte bilder, og vi får masse oppmerksomhet og skryt for dette. Kristin jobber stadig med oppfølging av arrangement kalenderen.
Tall fra Sosiale medier:
Facebook 7753 følgere
Instagram 4756 følgere
De mest besøkte sidene på Nettsiden var:
-Anbefalte fjellturer i Oppdal
-Hva skjer-kalenderen
-Overnatting i Oppdal
Hilsen
Steinar Furnes
Daglig leder Visit Oppdal

beide.