RAPPORT SYKKEL OG VANDRING FOR 2018

1. Oppsummering 2018

Det er gjennomført 2 møter i prosjektgruppa, som har bestått av Sjur Vammervold og Kåre Holsetstuen. I tillegg har gruppa vært med i arbeidet med «Sti og Løypeplan» i kommunen.
Denne planen vil være nyttig i det videre arbeidet i Sykkel og Vandring.
I møtene har vi diskutert hvordan vi skal jobbe videre, prioritert prosjekter og søkt om midler for å gjennomføre disse i 2019.
Det er ikke så mye ledig kapasitet i gruppa, men vi jobber for å få til litt hvert år med god hjelp av dugnad.

2. Videre drift av prosjektgruppa «Sykkel og vandring»

Vi har trua på «Sykkel og Vandring» og det er viktig at kommunen er representert.
Dette for å kunne gjennomføre nye prosjekter iht. «Sti og Løypeplan», men også vurdere andre interessante prosjekter.
I tillegg har gruppa ansvar for å søke om midler til vedlikehold av eksisterende stier der «Sykkel og Vandring» har overtatt ansvaret fra «Opplev mer av Oppdal». Dette gjelder foreløpig stiene i Kåsen.

3. Forslag til tiltak for 2019 medbudsjettforslag

Ny sti fra Festa til Osen.
Pga. stor trafikk langs veien er det ønske om å rydde, planere og skilte sti fra Festa mot Osen, ca. 4 km. Hornvegen vil bli benyttet på en del av strekningen. Det er gjennomført ett møte med grunneiere og det vil bli en befaring når snøen er borte. Det er ønskelig med standard som muliggjør bruk av rullestol og tur med eks. barnevogn.
Nødvendig vedlikehold og litt oppgradering i Kåsen er planlagt i 2019.

4. Grunneierrepresentanten i prosjektgruppen

Det er ønskelig at det deltar en grunneierrepresentant i det videre arbeidet, men foreløpig har vi ingen. Gruppa samarbeider med aktuelle grunneiere i hvert enkelt prosjekt.

For styringsgruppen i Sykkel og Vandring
Kåre Holsetstuen

mn]